Бұл курс автомобильдердің құрылысы мен олардың конструкциялық ерекшеліктері туралы жалпы түсінік алғысы келетін студенттерге арналған. Курста көптеген бейнелер, қажетті ақпарат, фотосуреттер және интернет сілтемелері бар.

Техническая механика

Практика Проведение диагностики и ремонта электронного оборудования автомобиля.

Теория автомобилей и двигателей